KAMvisie: Een heldere kijk op kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu

KAMvisie ondersteunt bedrijven op het brede terrein van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. KAMvisie realiseert dit vanuit een regierol of als specialist. In de regierol zorgen wij ervoor dat er een volledige inventarisatie gemaakt wordt van uw doelstellingen en (wettelijke) verplichtingen, waarna deze projectmatig binnen uw organisatie worden opgepakt. Als specialist verzorgen wij alle benodigde disciplines die uw bedrijf kunnen ondersteunen: van risico inventarisaties en evaluaties tot bedrijfshulpverlening, van het opzetten en beheren van uw managementsysteem tot aan het overleggen met bevoegd gezag.

Dienstverlening:

KAMvisie biedt u advies en ondersteuning op onder andere de volgende terreinen:

  • Uitvoeren en toetsen van RI&E’s
  • Onderzoek op het gebied van arbeidsomstandigheden: fysieke belasting, geluid, licht, klimaat, etcetera
  • Training en bewustwording van uw medewerkers
  • Bedrijfshulpverlening
  • Ongevalonderzoek en -preventie
  • Overleg met bevoegd gezag: inspectie SZW, gemeente, brandweer
  • Opzetten/onderhouden/integreren van uw managementinformatie systeem
  • Certificering (ISO, OHSAS, VCA et cetera)
  • Ondersteuning bij interne en/of externe audits

KAMvisie werkt vanuit een regierol en als specialist en kan aanvullende disciplines uit een deskundig en breed netwerk inzetten.

Contact: 

Martin Siffels
06 – 280 245 87
m.siffels@kamvisie.nl

KAMvisie
Zelhemseweg 21
7051 ZB Varsseveld
kvk: 57891524