Dienstverlening

KAMvisie biedt u advies en ondersteuning op onder andere de volgende terreinen:

  • Uitvoeren en toetsen van RI&E’s
  • Onderzoek op het gebied van arbeidsomstandigheden: fysieke belasting, geluid, licht, klimaat, etcetera
  • Training en bewustwording van uw medewerkers
  • Bedrijfshulpverlening
  • Ongevalonderzoek en -preventie
  • Overleg met bevoegd gezag: inspectie SZW, gemeente, brandweer
  • Opzetten/onderhouden/integreren van uw managementinformatie systeem
  • Certificering (ISO, OHSAS, VCA et cetera)
  • Ondersteuning bij interne en/of externe audits

KAMvisie werkt vanuit een regierol en als specialist en kan aanvullende disciplines uit een deskundig en breed netwerk inzetten.